Privacy Verklaring - ByTouch
17667
page-template-default,page,page-id-17667,bridge-core-2.0.9,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-19.6,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

Privacy Verklaring

Jouw privacy 

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.

Jouw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Ook worden in je dossier persoonlijke gegevens opgenomen die voor je behandeling en/of facturatie noodzakelijk zijn.

Dit kunnen de volgende persoonsgegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Medische gegevens
 • Naam en nummer zorgverzekering

In verband met de holistische benadering van mijn behandelingen, worden ook persoonsgegevens opgenomen in het dossier betreffende beroep, studie, hobby’s, sporten, relatiestatus.

 

De gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor de volgende doeleneinden gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd).
 • Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, naam en nummer zorgverzekering en e-mailadres worden opgeslagen in een CRM-systeem, uitsluitend van cliënten van mijn praktijk. Deze worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen of voor het verzetten van een afspraak of mailcontact.
 • Wanneer jij het contactformulier invult, zijn jouw naam en e-mailadres nodig om terug te kunnen mailen met een reactie op je vraag of een afspraak in te kunnen plannen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Ik werk met een papieren clientendossiers. Deze worden in een afgesloten kast bewaard.

 

Ik doe mijn uiterste best om je privacy te waarborgen.

Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens

 

Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Met partijen die toegang hebben tot de gegevens vanuit mijn boekhoudsysteem, nodig om de facturatie uit te voeren, is een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin je privacy is geregeld. Wij verwerken jouw gegevens dus op grond van de AVG. 

 

 

De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO; dit is 20 jaar. De gegevens worden 20 jaar na de laatste behandeling automatisch verwijderd.

De gegevens in mijn boekhoudsysteem bewaar ik tenminste 7 jaar, onder ander om aan de wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van die verplichting verwijderd.

De gegevens die ik alleen gebruik om te antwoorden op een bericht dat jij aan mij verstuurt via het  contactformulier, worden binnen 1 jaar na de laatste correspondentie met jou verwijderd.

 

Volgens de patiëntenrechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

We work closely with you and carry out research to understand your needs and wishes.